توليد برج خنك كننده يا كولينگ تاور توليد برج خنك كننده يا كولينگ تاور .

توليد برج خنك كننده يا كولينگ تاور

برج خنك كننده مكعبي و مزاياي آن

برج خنك كننده مكعبي

يكي از انواع تقسيم بندي هاي برج خنك كننده، تقسيم بندي بر اساس شكل ظاهري برج هاي خنك كننده مي باشد. در اين تقسيم بندي برج هاي خنك كننده به دو دسته برج خنك كننده مكعبي و برج خنك كننده مخروطي تقسيم بندي مي شوند.

براي آشنايي بيشتر با برج خنك كننده مكعبي تا پايان اين مقاله با ما همراه باشيد.

تاريخچه برج هاي خنك كننده

كاربرد برج ‌هاي خنك ‌كننده به قرن نوزدهم و اختراع چگالنده براي استفاده در موتور بخار بر مي ‌گردد. در چگالنده‌ ها سيال خنك ‌كننده غالباً آب است، به اين صورت كه آب با گرفتن گرماي بخاري كه از خروجي توربين يا پيستون به چگالنده رسيده است، ميعان مي ‌كند. وجود اين مرحله در چرخه موتور بخار سبب افت فشار بخار خروجي مي ‌شود ولي در عوض مصرف بخار و در نتيجه مصرف سوخت را كاهش مي ‌دهد و هم ‌زمان كارايي سيستم را نيز بالا مي ‌برد. البته بايد در نظر داشت كه چگالنده‌ ها در عمل نياز به برج خنك‌ كننده به نسبت بزرگي دارند و در صورت عدم وجود برج خنك ‌كننده، استفاده از آن ‌ها اقتصادي نيست، چرا كه هزينه ‌هاي فراهم كردن آب بيش از سرمايه ذخيره شده از صرفه‌ جويي انرژي مي ‌شود. فارق از موتور هاي آبي كه فراهم كردن آب هزينه ‌اي براي آن‌ ها محسوب نمي ‌شود و استفاده از چگالنده بدون برج خنك ‌كننده امري عادي است، استفاده از چگالنده و برج خنك ‌كننده موضوعي حساس در صنعت به شمار مي ‌رود. با آغاز قرن بيستم قوانين و روش‌ هاي فراواني در زمينه چرخه ‌هاي داراي برج خنك ‌كننده براي مناطقي كه با مشكل كم ‌آبي رو به ‌رو بودند، طرح ‌ريزي شد و احداث برج خنك ‌كننده را وابسته به نظر شهرداري آن منطقه و كم و كيف منابع آبي آن منطقه كرد. در مناطقي كه منابع آبي قادر به فراهم كردن آب برج خنك ‌كننده هستند، از سيستم حوضچه‌ هاي آبي استفاده مي‌ شود و در مناطقي كه محدوديت منابع دارند، مثل شهر هاي بزرگ، از برج‌ هاي خنك‌ كننده استفاده مي ‌شود.

برج ‌هاي خنك كننده اغلب در پشت بام ساختمان ‌ها و يا به صورت سازه ‌اي مجزا در كنار ساختمان اصلي قرار مي ‌گيرند و هوا به كمك فن ‌هاي برج خنك كننده و مكانيزم جا به‌ جايي اجباري يا به طريق مكانيزم جا به ‌جايي آزاد به جو منتقل مي ‌شود. در كتاب نظام مهندسي ايالات متحده آمريكا از سال ۱۹۱۱ مطلبي در اين زمينه به اين صورت آمده است: «با استفاده از يك پوسته تخت يا دوار از ورقه نازك، لوله دودكش در راستاي عمودي تا جاي ممكن كوچك تعبيه شود. (ارتفاع ۲۰ تا ۴۰ فوت) در پشت بام مجموعه ‌اي از تشت ‌ها براي پخش شدن آب مورد نياز چگالنده قرار مي‌ گيرند و آب به درون آن ‌ها پمپ مي ‌شود. آب درون تشت‌ ها بر روي حصيري از جنس چوب به صورت قطره ‌اي ريخته مي ‌شود تا فضاي درون برج خنك كننده را پر كند.»

برج خنك كننده مكعبي يا كولينگ تاور مكعبي

سيستم هاي برج خنك كننده همه در يك راستا حركت مي كنند و همه آن ها يك هدف اصلي را دنبال مي كنند و آن هم اين است كه جريان گرم و دما داخل را خنك كنند. برج هاي خنك كننده در مدل هاي مختلفي درست شده اند و كار تخصصي آن ها با يك ديگر فرق مي كند و معايب و مزاياي مختلفي نيز دارند.

مزيت هاي استفاده از برج خنك كننده مكعبي

سيستم توزيع آب چند نازله: در سيستم توزيع اب در برج هاي خنك كننده تعداد نازل هاي ان متفاوت است. مثلا در برج هاي خنك كننده مكعبي تعداد آن ۴ يا حتي بيشتر نيز مي شود كه در صورتي كه يكي از اين نازل ها خراب شوند كل سيستم از كار نمي افتد كه خود ان يكي از مزايا برج خنك كننده مكعبي نيز هست، اما  در برج هاي خنك كننده مخروطي آب در يك هد آب پخش كن پخش و توزيع مي شود كه خود آن نيز تحت فشار است كه اگر يكي از اين نازل ها خراب يا مشكل برايش پيش آيد سبب كندي چرخش اسپرينكلر راندمان مي شود و يا سيستم خنك كننده به كلي قطع مي شود.

سيستم قطره گير( اليميناتور): يكي ديگر از مزايا برج خنك كننده مكعبي اين است كه سيستم قطره گير آن بالاي قسمت توزيع آب قرار گرفته شده است كه اين امر سبب مي شود كه تمامي مكش فن نيز احاطه شود كه اين كار باعث مي شود پرتاب آب به قسمت بالايي به كم تر از ۰٫۰۰۲ درصد قطرات كم شود كه يكي از مزايا برج خنك كننده مكعبي است.

سيستم پاشش آّب منظم: يكي ديگر از مزايا برج خنك كننده مكعبي اين است كه سيستم پاشش آب در برج هاي خنك كننده مكعبي خيلي دقيق است به طوري كه نازل هاي ثابت هنگامي كه پاشش آب انجام مي گيرد دقت آن خيلي بالا است و با كم ترين ميزان فضاي خالي توسط نازل ها روبه رو مي شويم كه يكي از مزايا برج خنك كننده مكعبي است كه در برج هاي خنك كننده بسيار مهم است.

تفاوت هاي برج خنك كننده مكعبي و برج خنك كننده مخروطي

برج خنك كننده دستگاهي به منظور خنك كردن سيستم هاي مكانيكي و توليدي و صنعتي شركت ها، ادارات، مجتمع هاي تجاري و اداري و توليدي مي باشد.

نحوه خنك كردن توسط برج خنك كننده به اين صورت مي باشد كه از طريق لوور هاي اطراف برج خنك كننده هوا به داخل برج خنك كننده مكيده شده و از طريق تنوره برج خنك كننده به واسطه مكش فن برج خنك كننده به بالا دميده مي شود.

به هنگام اين فرآيند، هوا در حال عبور از پايين به بالاي برج خنك كننده با برخورد به قطراتي كه از درون پكينگ برج خنك كننده در حال ريزش هستند باعث خنك شدن آب مي شوند.

برج خنك كننده از طريق مكانيسم تبخير سطحي نسبت به خنك كردن آب اقدام مي نمايد. در تبخير سطحي كه درون برج خنك كننده انجام مي پذيرد بخش زيادي از آب در حال گردش تبخير مي شود.

اين تبخير برج خنك كننده به طور متوسط بين 3 تا 7 درصد آب در گردش برج خنك كننده را شامل مي شود.

برج خنك كننده در دو مقطع برج خنك كننده مكعبي و برج خنك كننده مخروطي طراحي توليد مي شود. برج هاي خنك كننده فايبرگلاس امروزه جاي برج هاي خنك كننده فلزي را گرفته است.

تفاوت برج هاي خنك كننده فايبرگلاس نسبت به برج هاي خنك كننده فلزي در عمر استفاده از برج خنك كننده مي باشد. يعني برج هاي خنك كننده فايبرگلاس داراي عمر بيشتري نسبت به برج هاي خنك كننده فلزي مي باشد.

تفاوت برج خنك كننده مخروطي و برج خنك كننده مكعبي در نحوه عملكرد برج خنك كننده مي باشد.

برج خنك كننده مكعبي به لحاظ فضاي داخل حجم كوچك تري نسبت يه برج خنك كننده مخروطي دارد. به همين خاطر سازندگان برج خنك كننده، مجبور هستند ارتفاع را در برج خنك كننده مكعبي بالا تر ببرند.

برج خنك كننده مكعبي به دليل برخورداري از ارتفاع بيشتر توانايي خنك كاري بيشتري نسبت به برج خنك كننده مخروطي دارد.

البته عيب اصلي برج خنك كننده مكعبي هزينه بالا تر آن نسبت به برج خنك كننده مخروطي مي باشد. دليل اين موضوع نيز به ارتفاع بيشتر برج خنك كننده مكعبي نسبت به برج خنك كننده مخروطي مي باشد. چرا كه در ساخت برج خنك كننده مكعبي كه نياز به ارتفاع بيشتر نسبت به برج خنك كننده مخروطي دارد متريال بيشتري مورد استفاده قرار گرفته است.

در حقيقت ضخامت بدنه برج خنك كننده مكعبي بيشتر از ضخامت بدنه برج خنك كننده مخروطي مي باشد.

مجموعه توليدي و صنعتي مهتاب گستر در زمينه توليد انواع برج خنك كننده مكعبي به صورت حرفه اي در حال فعاليت است. شما هر گونه نيازي كه به انواع برج خنك كننده مكعبي و ديگر محصولات داشته باشيد توسط كادر مجرب و حرفه اي ما در كم ترين زمان ممكن و با بهترين كيفيت به شما ارائه مي شود.

جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص برج خنك كننده مكعبي و نحوه توليد آن و همچنين اطلاع از قيمت برج خنك كننده مكعبي به وب سايت مهتاب گستر مراجعه نماييد.

براي ثبت سفارش با ما در تماس باشيد: 09127883721 – 66706377 – 66709528

با تشكر و قدرداني ويژه از سايت يو آپلود

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۶ دى ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۰۴:۴۱ توسط:شركت مهتاب گستر موضوع: نظرات (0)